BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » 动画分类 » 新番连载 » [千夏字幕組][隱瞞之事_Kakushigoto​][第01-12話][BDRip_1080p_AVC][繁體][修正合集]

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2020/09/17 00:35:40

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍


文件信息 文件总数:13,文件总大小:3.7GB

 
 • Folder [Airota][Kakushigoto][BDRip 1080p AVC AAC][CHT]
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][01][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(355.4MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][09][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(343.2MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][03][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(341.2MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][02][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(329.4MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][04][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(323.4MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][06][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(314.6MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][10][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(314.1MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][08][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(307.5MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][07][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(306.3MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][05][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(304.3MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][11][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(299.5MB)
  • 视频文件 [Airota][Kakushigoto][12][BDRip 1080p AVC AAC][CHT].mp4(294.6MB)
  • 图片文件 [Airota][Kakushigoto][Poster].jpg(318.8KB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码