BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » 动画分类 » 完整动画 » [矢车菊影音工作室]摩登原始人(The Flintstones 1960-1966)全6季 1-166 DVDRip 768X576 Hi10p 内封英法西字幕

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2015/03/01 08:02:17

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍

本片禁止作为片源二压内嵌字幕

本组所有发布资源永久禁转AB站

详细介绍见:

WIKI(英文)


维基中文介绍有误,本片由William Hanna和Joseph Barbera DA共同创作,架空于现代的原始人打火石一家(与邻居们)的生活喜剧,北米于1960-1966年播出全六季共166集,后翻译成28种语言风靡全球,DVD-BOX于2006年发行。对于这部作品可能知道的人并不多,主要原因是二位动画大师另一部作品的人气完全盖过这一部,那部人气作品名叫《猫和老鼠》(Tom and Jerry)。1994年史蒂文·斯皮尔伯格出资将这部动画改编成电影,约翰·古德曼主演。


机缘巧合搞到了全套中古DVDISO,质量参差不齐,有好有赖大致处理一下,做upscale主要因为三向都带黑边,原盘花屏、卷边、胶片污迹这类硬伤就无解了。

本片没找到中文字幕(有英文其实足够了),只有极少数字幕组做过几集中文内嵌年代久远(AVI、RMVB),国配土豆上有一部分,匹配不匹配就不清楚了,感兴趣请自行动手。

特典全部没做,导演+配音演员访谈+广告+乱七八糟的剪辑,肯定没人感兴趣。


统一格式:

X264.Hi10p

单声道AC3 直接封装原盘英法西三轨,偶尔有4轨是英文评论轨,双轨=英法,单轨=英

768X576 upscale

内封原盘IDX字幕(英法西,第六季无字幕)

附全166集的CRC32校验码,见TXT


度娘盘分流:http://pan.baidu.com/s/1eQ2CQDO

矢车菊影音工作室(Cornlfower Studio),Gryphonheart压制。


文件信息 文件总数:232,文件总大小:52.3GB

 
 • Folder [Cornflower.Studio][The.Flintstones.S1-S6][DVDRip.768X576][1-166][X264.Hi10p.ac3.ENG.FRE.ESP]
  • Folder Menu
   • 图片文件 S01D01-1(EP001-007).PNG(2.3MB)
   • 图片文件 S01D01-2(EP001-007).PNG(3.1MB)
   • 图片文件 S01D01-3(EP001-007).PNG(3.3MB)
   • 图片文件 S01D02-1(EP008-014).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S01D02-2(EP008-014).PNG(1.6MB)
   • 图片文件 S01D03-1(EP015-021).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S01D03-2(EP015-021).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S01D04-1(EP022-028).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S01D04-2(EP022-028).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S02D01-1(EP029-034).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S02D01-2(EP029-034).PNG(2MB)
   • 图片文件 S02D01-3(EP029-034).PNG(2MB)
   • 图片文件 S02D02-1(EP035-040).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S02D02-2(EP035-040).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S02D03-1(EP041-046).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S02D03-2(EP041-046).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S02D04-1(EP047-053).PNG(2MB)
   • 图片文件 S02D04-2(EP047-053).PNG(2MB)
   • 图片文件 S02D04-3(EP047-053).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S02D05-1(EP054-060).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S02D05-2(EP054-060).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S03D01-1(EP061-066).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S03D01-2(EP061-066).PNG(1MB)
   • 图片文件 S03D01-3(EP061-066).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S03D02-1(EP067-072).PNG(2.3MB)
   • 图片文件 S03D02-2(EP067-072).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S03D03-1(EP073-078).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S03D03-2(EP073-078).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S03D04-1(EP079-083).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S03D04-2(EP079-083).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S03D05-1(EP084-088).PNG(2.3MB)
   • 图片文件 S03D05-2(EP084-088).PNG(2MB)
   • 图片文件 S04D01-1(EP089-094).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S04D01-2(EP089-094).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S04D01-3(EP089-094).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S04D02-1(EP095-100).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S04D02-2(EP095-100).PNG(1.2MB)
   • 图片文件 S04D03-1(EP101-106).PNG(1.9MB)
   • 图片文件 S04D03-2(EP101-106).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S04D04-1(EP107-110).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S04D04-2(EP107-110).PNG(988.7KB)
   • 图片文件 S04D05-1(EP111-114).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S04D05-2(EP111-114).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S05D01-1(EP115-120).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S05D01-2(EP115-120).PNG(1.5MB)
   • 图片文件 S05D01-3(EP115-120).PNG(1.6MB)
   • 图片文件 S05D02-1(EP121-126).PNG(1.5MB)
   • 图片文件 S05D02-2(EP121-126).PNG(1.6MB)
   • 图片文件 S05D03-1(EP127-132).PNG(1.2MB)
   • 图片文件 S05D03-2(EP127-132).PNG(998.5KB)
   • 图片文件 S05D04-1(EP133-138).PNG(1.6MB)
   • 图片文件 S05D04-2(EP133-138).PNG(872KB)
   • 图片文件 S05D05-1(EP139-140).PNG(1.5MB)
   • 图片文件 S05D05-2(EP139-140).PNG(1.7MB)
   • 图片文件 S06D01-1(EP141-146).PNG(1.8MB)
   • 图片文件 S06D01-2(EP141-146).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S06D01-3(EP141-146).PNG(1MB)
   • 图片文件 S06D02-1(EP147-152).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S06D02-2(EP147-152).PNG(966.1KB)
   • 图片文件 S06D03-1(EP153-158).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S06D03-2(EP153-158).PNG(980.3KB)
   • 图片文件 S06D04-1(EP159-164).PNG(1.4MB)
   • 图片文件 S06D04-2(EP159-164).PNG(1MB)
   • 图片文件 S06D05-1(EP165-166).PNG(1.3MB)
   • 图片文件 S06D05-2(EP165-166).PNG(1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP001][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(318.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP002][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(322.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP003][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(354.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP004][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(302.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP005][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(289.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP006][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(362.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP007][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(376MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP008][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(373.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP009][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(369.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP010][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(315.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP011][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(410.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP012][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(335.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP013][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(375.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP014][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(321MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP015][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(349MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP016][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(383.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP017][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(315.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP018][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(371.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP019][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(340.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP020][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(361.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP021][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(391.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP022][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(363.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP023][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(418.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP024][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(387.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP025][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(461.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP026][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(376MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP027][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(394.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S01EP028][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(438.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP029][X264.Hi10p.ac3X4.Eng.Fre.Esp].mkv(465.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP030][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(377.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP031][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(497.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP032][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(346.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP033][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(376.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP034][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(355.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP035][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(314.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP036][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(356MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP037][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(339.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP038][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(348.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP039][X264.Hi10p.ac3X4.Eng.Fre.Esp].mkv(349.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP040][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(316.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP041][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(306.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP042][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(308.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP043][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(368.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP044][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(303.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP045][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(323.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP046][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(401.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP047][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(278.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP048][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(316.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP049][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(331.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP050][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(311.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP051][X264.Hi10p.ac3X4.Eng.Fre.Esp].mkv(325.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP052][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(329.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP053][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(333MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP054][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(285.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP055][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(301MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP056][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(399.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP057][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(295.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP058][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(266.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP059][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(333.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S02EP060][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(308.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP061][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(330.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP062][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(288.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP063][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(327.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP064][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(343.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP065][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(310.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP066][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(298.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP067][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(331MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP068][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(289.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP069][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(326.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP070][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(280.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP071][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(297.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP072][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(273.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP073][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(316.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP074][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(293.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP075][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(328.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP076][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(313.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP077][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(272.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP078][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(307.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP079][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(275.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP080][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(312.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP081][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(329.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP082][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(313.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP083][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(289.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP084][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(290.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP085][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(310.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP086][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(262.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP087][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(331.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S03EP088][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(337.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP089][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(328.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP090][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(368.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP091][X264.Hi10p.ac3X3.Eng.Fre.Esp].mkv(375.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP092][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(324.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP093][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(381.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP094][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(383.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP095][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(330.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP096][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(354.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP097][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(352.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP098][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(328.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP099][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(294.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP100][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(286.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP101][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(385.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP102][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(298.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP103][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(271.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP104][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(309.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP105][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(338.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP106][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(325.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP107][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(221.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP108][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(253.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP109][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(239.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP110][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(297.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP111][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(271.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP112][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(300.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP113][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(333.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S04EP114][X264.Hi10p.ac3.Eng.Fre.Esp].mkv(290.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP115][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(446.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP116][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(327.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP117][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(399MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP118][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(420.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP119][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(399.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP120][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(362.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP121][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(240.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP122][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(337.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP123][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(269.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP124][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(258.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP125][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(329.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP126][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(372MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP127][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(251.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP128][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(377.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP129][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(381.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP130][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(288.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP131][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(300.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP132][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(253.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP133][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(273MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP134][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(356.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP135][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(327.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP136][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(268.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP137][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(316.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP138][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(215.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP139][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(242.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S05EP140][X264.Hi10p.ac3X2.Eng.Fre.Esp].mkv(256.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP141][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(394.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP142][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(361.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP143][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(268MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP144][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(324.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP145][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(287.2MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP146][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(341.6MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP147][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(261.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP148][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(268.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP149][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(264.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP150][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(269.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP151][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(262MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP152][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(285.9MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP153][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(230.3MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP154][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(279.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP155][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(254.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP156][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(293.5MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP157][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(239.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP158][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(252.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP159][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(255.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP160][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(265.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP161][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(278.8MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP162][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(276.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP163][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(248.7MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP164][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(299.1MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP165][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(268.4MB)
  • 视频文件 [Cornflower.Studio][The.Flintstones][DVDRip.768X576][S06EP166][X264.Hi10p.ac3X3].mkv(277.9MB)
  • 文本文件 CRC32.txt(3.6KB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(1)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码