BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » 其他资源 » 守护丽人 Chong Sheng Li Ren 1080P WEB-DL

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2017/02/15 15:33:13

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍

◎译 名 重生丽人

◎片 名 守护丽人◎年 代 2017◎国 家 中国大陆◎类 别 剧情/爱情◎语 言 汉语普通话◎上映日期 2017-01-01(中国大陆)◎BT之家整理 http://www.btbtt.co◎容 量 每集约1.6G◎集 数 50◎导 演 袁英明 Peter Yuen◎主 演 李小璐 Xiaolu Li   张译 Yi Zhang   李智楠 Zhi-nan Li   江雪 Xue Jiang   吴谨言 Jinyan Wu   陈昌旷   李颖 Ying Li   姜震昊   叶思淼   彭玉 Yu Peng   孙桂田 Guitian Sun   吴岱融 Hugo Ng Doi-Yung   章申 Shen Zhang   傅艺伟 Yiwei Fu◎简 介 幼年时,林佳因家中变故被父亲林世渊独自一人含辛茹苦带大。林佳长大后格外任性,做事不计后果。林世渊意识到女儿的问题,为挽救女儿,将其赶出家门,让她从基层职工做起,接受社会锻炼与改造。失去富裕生活的林佳负气出走、流落街头,被北京胡同里土生土长的快递员陈曦所救。普通的百姓生活让林佳无从适应,更惹出重重祸事。面对齐心协力共度难关的陈家人,林佳心底的善良被激发。陈曦对爱情、家庭的责任感教会了林佳如何重新塑造自己,也带领林佳用劳动创造价值。陈曦在日夜相处中改变了对林佳的印象,两人就此相爱。而此时,林佳昔日男友黄在远再次出手欲重新追求改头换面的林佳,林佳的亲生妈妈也从美国衣锦还乡,并试图让林佳重新过上不用劳动的生活,林佳和陈曦之间的感情变得岌岌可危。最终,林佳克服重重阻碍,奋斗成长为对社会有用的正能量女孩,也收获了和陈曦的爱情。ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP01.1080P.WEB-DL.mp4|1798798210|60109397C011AF96CCE0581C615E7869|h=324N2NJ5XKRISDOIMKN7RH7N3I3FVPXG|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP02.1080P.WEB-DL.mp4|1761189497|D0160C861FABC90FDF38F30943F86732|h=YWB747WYGEODVCHGGJURNBUFSUZ7O7LG|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP03.1080P.WEB-DL.mp4|1740877688|55D25147C20A4D264173F0B9BE5705E3|h=IQTY6BQCH3VFE4YQEZVS5XUMY25VBEWR|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP04.1080P.WEB-DL.mp4|1568178681|94B32BA54019C09DA4F175310C2150D6|h=VY6MR4TM44RDNUJKOYPXVVUCE5TDRN4N|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP05.1080P.WEB-DL.mp4|1633990563|B82DDEF7A2153456D0DF8DB56D2A1BE8|h=LXP74PLQ3BXGVK47FRLYCJPX2CYVR5R5|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP06.1080P.WEB-DL.mp4|1786666776|222F2E1A46F2AE81B2DF29EB93C855E7|h=W57JWEQZ4BIJNHWVBBS4KH6QZWICSCFC|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP07.1080P.WEB-DL.mp4|1756221103|328CB37551B2F5A46AC436DB8019043C|h=SYVSCS4CVTYCTOALFOZSEW6HZXGQPOO2|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP08.1080P.WEB-DL.mp4|1732238728|4E0B16993DAEA1540B77FDAC5D969AC0|h=5GU5WCWX6BEZH4XCTFXPCDPZXSGJVHKC|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP09.1080P.WEB-DL.mp4|1721687658|898946648F7D142D6673E65D10ED6F17|h=ZUHMDULPQNMHPWDS3XTBXDS2KMUWFIV5|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP10.1080P.WEB-DL.mp4|1737438862|FE142266C6FE87957A90081025D1D860|h=GGWR367XKPUA7SGJ2KP2ERR33YUEKPVK|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP11.1080P.WEB-DL.mp4|1755548425|6A5247736A39B4AD488DE79558E3D764|h=75U7FNPEBASVCMEYKDR6SVY37YSPVTNZ|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP12.1080P.WEB-DL.mp4|1725123632|CDC75F9014F279B9B51B24207DD7A590|h=VTO3HUTWUIW2V7EMVK3I2H37TNJQI75M|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP13.1080P.WEB-DL.mp4|1746284968|C5FAFA1204216C760EB12A777CBC8722|h=6RG6JPOIGUXYIFBP2SVGTXW4ZH73UQGN|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP14.1080P.WEB-DL.mp4|1764985473|444C5941F6E9B9323F62D4239AFBEFD2|h=4VEGI3WIFYQCDO535TOCS4I65NAQDM6W|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP15.1080P.WEB-DL.mp4|1784967904|77E0F1FF4E4F95761777F44C0D19CCCB|h=GC63CNAZOWUDQJZPBOUT4ZQKOJP3VC62|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP16.1080P.WEB-DL.mp4|1713513197|E52981A05866F0E5B4236D76CB33B283|h=UHR4L4RKYIAY7OBSYKWO2UNZYR632WE2|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP17.1080P.WEB-DL.mp4|1756490174|0D46FFB3C63D41F8BA71D53A56945EBD|h=BQS2IM6LHZOWITMX7ETHPCJ2VU4LIHID|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP18.1080P.WEB-DL.mp4|1788645795|F472C5F6720DEFB7F76ED005495C32DF|h=ORJC4BK57BYMGBCGQAGRJEC5RIWJ7EDG|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP19.1080P.WEB-DL.mp4|1774833192|5F9243E490F492D35DC489A2EE142BD5|h=KWID7DKWKB4WA4RONKMG5QXAJSARW7OV|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP20.1080P.WEB-DL.mp4|1771355399|5C6BAE47AFB2F4D62CEFEB212EC29A7A|h=DGGNOCKCPFHN3PSD5VO3N6NBOFHJYPAV|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP21.1080P.WEB-DL.mp4|1800059784|D077B6EAAF22F34CD77DC66475B43767|h=WIFWSXJKU5IA64IVKUYSBNOJA6NKPSED|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP22.1080P.WEB-DL.mp4|1781657058|929307D5D0F3C44BD80245F4F6D17374|h=K3DZVGZ3VZU2IMOMPRRTOQKSKPN2PRME|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP23.1080P.WEB-DL.mp4|1772488498|076C43DC265D02B9ABEAA605D7811FB4|h=EAO5JCGSXA7ZWITNGILUKGNGZSQTZBTO|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP24.1080P.WEB-DL.mp4|1752176032|B1E0E816847ABF465C8CC8380130F99D|h=52N44YDSCNCERDRDH43PIIEJ2GD4CLY2|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP25.1080P.WEB-DL.mp4|1679519246|02D2ABC5FC415C31A6A2E71603E5332E|h=YGLKWD4AJOYPLDACYYVYJG47NBSX2PCX|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP26.1080P.WEB-DL.mp4|1751030000|548A2A19AFD7F3497F0C725C68C0CF80|h=YU564F6BSXVPIGHBYTNXZMWFAXE7AC2O|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP27.1080P.WEB-DL.mp4|1747083746|9702F5D466974DA264FF790F13B5553B|h=GGAAOBVHVFMPXUNJL3VMPOGFJYFDOVKI|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP28.1080P.WEB-DL.mp4|1703974575|F530520430D6BEED7E63DEC17FD49EAA|h=ECEYT7IBDR5ZHHZUZO7OMBMMDHKQPYLE|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP29.1080P.WEB-DL.mp4|1787877752|BEE4B35D2F64D1A0896E01D7285C2FF8|h=GBIUA26JT3YPWEEBA34FXO67JR2RTPVB|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP30.1080P.WEB-DL.mp4|1784149463|7025EFAB926CE335B8621FA40634EC6E|h=UUUT66Q7V5IR6NKTA7CVDDW7H3MS7UVQ|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP31.1080P.WEB-DL.mp4|1765909276|6D5E969425C5261D2C130CB790FD0D74|h=VB3ULMIUIXTXOCLMTDQAMQXDEUL56JNC|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP32.1080P.WEB-DL.mp4|1798631876|A9A5CBFBCF765F3BF6EC328C9D08E69F|h=VHWCX422KAWJBYARJ5DDM55ZMRKAAVG4|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP33.1080P.WEB-DL.mp4|1781925662|43ACE6865C3D493CF38459B1B9615539|h=M4GNPJT5VPM64UBQNX35BJG6DAIBSRSO|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP34.1080P.WEB-DL.mp4|1782289108|840970DF2CBCA34647B662945F3FE255|h=2VNR6LITGXHCXGD2NQ54JQOUAHCGRETJ|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP35.1080P.WEB-DL.mp4|1809678244|E41A7E25AB941171ACC988E7D26327EC|h=XRBKIUN56CCTGHZWTFPIP2VKAPT36N6R|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP36.1080P.WEB-DL.mp4|1785913233|27848834A5472783B14C9C899E98BDD2|h=77PISSF776KVJ6U4TO7WD374WEB5WCNW|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP37.1080P.WEB-DL.mp4|1793111310|8DD3D5726333E0F01303D559CA0CE311|h=DTTCMCEPXASEP3DJQLC7NOT4UDFLEDUO|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP38.1080P.WEB-DL.mp4|1777471027|ABA1958B1B9EE25CE32B6A0D0931E34C|h=SS4H6BOFY5UXQYUX3D6DZ3RG67OT5J2O|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP39.1080P.WEB-DL.mp4|1819268701|9A9192DA411266BADD7FA538D53760CF|h=N4MPYG33P6WPI7P2YUGZC5MCLTNDXK6I|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP40.1080P.WEB-DL.mp4|1777311184|56063B9581CFF689F841FECD073B4814|h=DBBVOHQGICIKSSVLE75RBJI7TKAFDJ5D|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP41.1080P.WEB-DL.mp4|1776093396|1A0912FA9A5C092496ABEB21D99C8CCB|h=M3ZLOBBUBINLH5IR3BX253BXEVWLA54V|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP42.1080P.WEB-DL.mp4|1790878455|524FC1EB4762F8910A2BEE7B290DFC86|h=Y6UC5INYFBFA5MMWT4JLJI2V5FLNNNMC|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP43.1080P.WEB-DL.mp4|1794751900|B2AE9B316F8B7B6663D9F047583262D0|h=2UGUUHBMGA5IYGVCNBZLUWFVY65EFG3L|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP44.1080P.WEB-DL.mp4|1789286697|7EDABF99FCACBC95358ADA085A809497|h=VYJGS4H4JBS55JRVRAA6N7OUKAIFJ6OW|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP45.1080P.WEB-DL.mp4|1788617903|919588973E9C4AF3DF58EDC957805A98|h=FCM2DYWG6RTBHX4D2QCQVJUQQMO7NCC7|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP46.1080P.WEB-DL.mp4|1799117650|85AF338D1D239E950E49F8096AD0D706|h=GZSYH7FRO26KFQKOQG2QWAT27YWKWMFE|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP47.1080P.WEB-DL.mp4|1784769778|070F1A8155398E6709DC865327B163B4|h=PHJHHA6WGWIF3VETS5SD3H2TVZBGTRLM|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP48.1080P.WEB-DL.mp4|1772626112|40FCBC4743B60EFE7EAC0C23F234156E|h=274FKTUHAE47HRX5ZRWF2PWJU7JH3FRJ|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP49.1080P.WEB-DL.mp4|1796569841|1F64D190A4B0D0EF3C50199B21CD9544|h=5N7LYWV2BU6L6M4CROSCVP5S2J2AC5L7|/ed2k://|file|守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP50.1080P.WEB-DL.mp4|1810761857|EC4F1D5FE0E38C76E77E218F2384D584|h=5U4Z2DELCDMCUBNTHAEVAFYJNMF72IRW|/

文件信息 文件总数:56,文件总大小:82.1GB

 
 • Folder 守护丽人 Chong Sheng Li Ren 1080P WEB-DL
  • BT种子文件 中国式关系 Chinese Style Relationship 1080P WEB-DL.torrent(88.6KB)
  • BT种子文件 于成龙 Chenglong Yu 1080P&540P WEB-DL.torrent(137.6KB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP01.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP02.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP03.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP04.1080P.WEB-DL.mp4(1.5GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP05.1080P.WEB-DL.mp4(1.5GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP06.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP07.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP08.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP09.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP10.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP11.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP12.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP13.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP14.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP15.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP16.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP17.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP18.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP19.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP20.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP21.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP22.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP23.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP24.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP25.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP26.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP27.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP28.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP29.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP30.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP31.1080P.WEB-DL.mp4(1.6GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP32.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP33.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP34.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP35.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP36.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP37.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP38.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP39.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP40.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP41.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP42.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP43.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP44.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP45.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP46.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP47.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP48.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP49.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • 视频文件 守护丽人 Chong Sheng Li Ren EP50.1080P.WEB-DL.mp4(1.7GB)
  • BT种子文件 战长沙 Battle of Changsha 1080P WEB-DL.torrent(76.9KB)
  • BT种子文件 美人私房菜 Beauty Private Kitchens 1080P&540P WEB-DL.torrent(169.6KB)
  • 网页链接 足迹.url(154Bytes)
  • BT种子文件 陆贞传奇 Legend of Lu Zhen 1080P WEB-DL.torrent(109.5KB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码