BT下载|动漫下载|动画|漫画 - 简单动漫

动漫bt下载 | 动画下载 | 动画片下载 | 资源搜索 | 发布资源 | 加入收藏

首页 » 动画分类 » 新番连载 » [Moozzi2] 七大罪 第一季 Nanatsu no Taizai - 1-24 (BD 1920x1080 x.264 Flac) 内附外挂字幕

基本信息

共享用户: 简单动漫

发布时间: 2018/05/17 01:05:54

更新时间: 无更新

分享情况: 做种 , 下载 , 完成

健 康 度: 0

点击此处下载种子

使用磁力链下载

Tracker信息

Announce:

http://tracker.36dm.com:2710/announce

Scrape:

http://tracker.36dm.com:2710/scrape

Announce list:
 • http://www.36dm.com:2710/announce
 • http://tracker.36dm.com:2710/announce

资源介绍

字幕
链接:https://pan.baidu.com/s/1PvJftWBtar78cdLr-79QEg 密码:4084

原帖
http://bbs.vcb-s.com/forum.php?mod=viewthread&tid=814&highlight=%E4%B8%83%E5%A4%A7%E7%BD%AA

文件信息 文件总数:28,文件总大小:36.0GB

 
 • Folder [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - TV + SP
  • Folder EXTRA
   • 压缩文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai [SP03] Bonus CD.zip(2.5GB)
   • 压缩文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai [SP00] Menu (BD 1920x1080 x.264 Flac).zip(872.5MB)
   • 压缩文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai [SP02] NCED (BD 1920x1080 x.264 Flac).zip(190.5MB)
   • 压缩文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai [SP01] NCOP (BD 1920x1080 x.264 Flac).zip(190.1MB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 20 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.5GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 23 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.5GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 03 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.5GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 15 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.5GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 22 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.5GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 24 END (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.4GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 06 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.4GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 13 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.4GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 12 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.4GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 02 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.4GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 01 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.4GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 05 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 18 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 11 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 14 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 17 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 10 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 16 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 19 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 04 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.3GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 09 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.2GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 21 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.2GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 07 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.2GB)
  • 视频文件 [Moozzi2] Nanatsu no Taizai - 08 (BD 1920x1080 x.264 Flac).mkv(1.1GB)
 

下载地址 磁力链接可以使用迅雷等主流软件进行下载

 
 

网友评论(0)

正在加载评论,请稍候......
发表我的看法(评论内容长度最多允许 1000 字)
评论内容
验证码